Търси масла
Търси

Всички цени в сайта са с ДДС.

Акумулатори JohnBlitz

Акумулатори JohnBlitz

3D grid: специална конструкция на експандираната плоча за подобрено задържане на активната маса и повишена корозоустойчивост.

Ca-Ca technology: позволява да се постигне пълна необслужваемост на батерията.

Многокомпонентна сплав с добавки на сребро за решетките на положителните плочи; за подобрена корозоустойчивост.

Намален ефект на саморазряд: подобрена съхраняемост.

Magic eye:индикатор за заряда на акумулаторната батерия

Система камина - централно газоотвеждане; разширява възможностите за приложение.

full frame; подобрена конструкция на лятата решетка за положителната и отрицателната плочи.

Специална формула на активната маса.

Сепаратори с fiberglass

Кутия с увеличена дебелина на стенитеи демпери поддържащи пакетите

Повишена здравина на мостовете