Категории

Основна информация за моторни масла

Добавено от Валентин 11.03.2015 0 Коментари

Работа при ниска температура (РНТ) – студен старт. Стартерът трябва да може да завърти студения двигател с необходимата минимална скорост и маслото трябва да достигне до всички точки на омасляване, колкото е възможно по-бързо. Гранична температура на изпомпване (ГТИ) ГТИ е най-ниската температура на изпомпване, при която маслото все още тече самостоятелно до входа на помпата. Под ГТИ помпата може да доставя въздух вместо масло, което води до липса на омасляване и щети по двигателя. Следователно ниска ГТИ е най-важна с цел осигуряване на адекватно омасляване на двигателя при ниски температури на студен пуск. Работа при висока температура (РВТ) Всички компоненти трябва да имат достатъчно маслено покритие или достатъчен капацитет да понасят натоварване във всеки момент; температурата в горната част на буталото може да достигне 300°C. Това е температура, която определя подбора на правилното ниво на вискозитет, а не температурата на околната среда. Вискозитет при висока температура (HTHS). SAE, ACEA и няколко производители на превозни средства  изрично посочват минимален вискозитет за моторни масла при температура на маслото от 150°C при висока степен на плъзгане (висока скорост на двигателя). Това е HTHS (High Temperature High Shear) –вискозитет, който се отнася по-добре спрямо практическите експлоатационни условия, отколкото вискозитет при 100°C.